Kontrola plodnosti spermiogramom

Ak sa dvojica dlhšiu dobu pokúša o počatie potomka a dve čiarky na tehotenskom teste stále neprichádzajú, začnú sa v hlavách oboch partnerov vynárať rôzne otázky. Začne sa kolotoč vyšetrení, skúmaní príčin a hľadaní možných riešení. V prípade mužov, je prvým vyšetrením, ktoré potvrdí alebo vyvráti neplodnosť, spermiogram. Spermie si však nenechávajú vyšetriť len muži, ktorí sa už stretli s problémovým splodením dieťaťa. Niektorí volia možnosť kontroly kvality spermií preventívne, aby sa uistili, že je všetko v poriadku. Otázka týkajúca sa plodnosti sa často vynára v mužských hlavách aj v prípade, že majú problémovú erekciu. (viac…)