Erektilná dysfunkcia – čo to je a ako s tým bojovať

Strašiak mnohých mužov v staršom aj mladom veku – áno, hovorím o erektilnej dysfunkcii, niekedy nazývanej aj impotencia. Táto porucha erekcia býva najvážnejšia.

Zaujímavosťou je, že erektilná dysfunkcia sa nepovažuje len za „chorobu“, ale aj za „symptóm“, ktorý môže sprevádzať iné poruchy a môže s nimi priamo súvisieť. Veľa mužov sa mýli, ak si myslí, že týmto pojmom sa označuje len permanentná neschopnosť dosiahnuť erekciu potrebnú k súloži – pomerne častá je aj nepravidelná alebo občasná erektilná dysfunkcia. (viac…)