Problém s názvom frigidita

 Frigidita súhrnne označuje ženské sexuálne problémy, konkrétne nezáujem o sex, nedostatok chuti na pohlavný styk ako aj problémy so vzrušením a ťažkosťami s dosiahnutím orgazmu. Mnoho mužov označuje pojmom „frigidné“ aj ženy, ktoré neprejavujú svoje city, lásku a nedokážu sa zaľúbiť. Toto označenie je však omylom. Frigidita označuje čisto problém slabej vzrušivosti v sexuálnej oblasti.  (viac…)