Výhody single života

 Každý z nás prechádza počas života rôznymi vzťahovými fázami. Začíname detskými láskami, počas puberty zažívame prvé známosti a sexuálne skúsenosti, neskôr sa rozhodneme ísť buď cestou stáleho partnera alebo si užívame ako prelietaví vtáci. Tí, ktorí sú dlhodobo viazaní vzťahom túžia opäť zažiť pocity slobody a neviazanosti, dlhodobejší samotári zase túžia po vzťahu a stálom partnerovi či partnerke. Oba prípady majú svoje pre aj proti, no single život má množstvo výhod, ktoré si ľudia trpiaci „samotou“ neuvedomujú. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí sa ocitnú sami po dlhoročnom vzťahu a zrazu cítia prázdno, smútok a bezmocnosť. Boli zvyknutí na prítomnosť ďalšieho človeka po svojom boku a zrazu ostanú sami. Prečo a ako si užívať život bez partnera? (viac…)